دانلود پی دی اف کتاب Trilogos Diplomausbildung Zertifikat 1 – Trilogos TrainerIn : Handbuch

[ad_1]

کتاب تخصصی از سال 2020 در گروه روانشناسی – روانشناسی شخصیت ، زبان: آلمانی ، چکیده: با این کتابچه راهنمای گواهینامه 1 – Trilogos Trainer / Trilogos Trainer شما مدارک زیر را کسب خواهید کرد: شما می دانید و درک می کنید که عناصر اصلی آموزش Trilogos چیست. واحد و می تواند به درستی و عاقلانه از آنها استفاده کند. برای این منظور ، شما یک دانش اساسی روانشناختی و آموزشی دارید که می توانید به طور مستقل یک تور تصویری به سبک و مفهوم روش Trilogos بنویسید ، یک گروه را از طریق این سفر تصویری هدایت کنید و تجربیات را ارزیابی کنید. برای انجام این کار ، می توانید فرایندهای بازتاب خود را در شرکت کنندگان در یک واحد آموزشی Trilogos ایجاد کرده و روند تبادل بین شرکت کنندگان را بر این اساس تعدیل کنید ، به طوری که شرکت کنندگان می توانند با شخصیت خود و زندگی روزمره خودشان ارتباط برقرار کنند -دانش علاوه بر سه گانه ، شما می توانید واحدهای آموزشی ، سخنرانی ها ، سخنرانی های تخصصی و میزگردهای مربوط به موضوعات مرتبط را سازماندهی کنید ، محتوای آنها را برنامه ریزی کرده و آنها را ویرایش کنید. شما می توانید بازدیدهای مبادله ای از واحدهای آموزشی Trilogos را همراه با سخنرانی ها ، سخنرانی های تخصصی و میزهای گرد خود به دنبال دور بحث ، تعدیل کنید. شما برای پیشرفت خود از تمام عناصر اصلاحی و روشمند این آموزش استفاده می کنید. شما بیشتر و بیشتر از پتانسیل انسانی خود (PsyQ) آگاه خواهید شد و آن را تحمل می کنید و به بلوغ درونی بیشتری می رسید (PsyK).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trilogos Diplomausbildung Zertifikat 1 – Trilogos TrainerIn : Handbuch