دانلود پی دی اف کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935

[ad_1]

در قرن های 18 و 19 ، روابط بین چین و غرب توسط سلسله چینگ با محدودیت های شدید در دسترسی خارجی و جاه طلبی های امپراتوری غرب تعریف شد. تعاملات فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی غالباً هولناک بود ، هر دو طرف سو susp ظن و سو mis تفاهم داشتند. با این وجود تجارت رونق گرفت و نمونه هایی از تبادل فرهنگی و دوستی همچنان ادامه داشت و در مقابل روایت رسمی قرار گرفت. ادای احترام و تجارت: چین و مدرنیته جهانی در این دوره و حتی پس از آن ، در اوایل قرن 20 ، برخوردهای چین و غرب مورد بررسی قرار گرفت. هنر ، ادبیات ، علوم ، سیاست ، موسیقی ، آشپزی ، لباس و موارد دیگر. چین و غرب چگونه به یکدیگر نگاه کردند ، چگونه بر یکدیگر تأثیر گذاشتند و میراث ماندگار این تماس چه بود؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935