دانلود پی دی اف کتاب Trial by Sorcery : Dragon Riders of Osnen Book 1

[ad_1]

اژدها ممکن است خطرناک باشد … اگر ابتدا با آنها ارتباط برقرار نکنید. آلدوین می خواهد راه پدرش را دنبال کند و به نگهبان اژدها تبدیل شود ، اما نه برای جلال. با خانواده اش مرده و سرزمینش مرده ، او این فرصت را دارد که به مدرسه اژدها سوار بپیوندد. اما قبل از اینکه آلدوین با اژدها گره بخورد و از آسمان دفاع کند ، برای اثبات شایستگی خود باید سه آزمایش را پشت سر بگذارد. شفقت ، استعداد جادویی و جنگ مسلحانه. او مصمم به عبور است ، اما دستان غیر مسلح او یادآور دائمی از دست دادن او است. آیا موانع پیش روی آلدوین مانع رسیدن او به آرزوهایش خواهد شد یا اینکه سرانجام خواهد دید سوار شدن بر آسمان چگونه است؟ طرفداران مدرسه اژدها Sarah KL Wilson ، ارگون کریستوفر پائولینی و Dragon Riders از Annie McFrey از پرن احساس می کنند در خانه خود هستند. Tested by Sorcery اولین قسمت از سریال Dragon Riders of Osbern است. Dragon Riders of the Osnane Series: Book 1: Trial by Sorority Book 2: A Bond of Flame Book 3: Warrior’s Call Book 4: Coin of Souls Book 5: Book of Terror 6: Eyes of Stone Book 7: Teeth and Claw Book 8 : A Servant of Souls (نوامبر 2020) کتاب 9: دود و سایه (دسامبر 2020) کتاب 10: سوار تاریک (ژانویه 2021)

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trial by Sorcery : Dragon Riders of Osnen Book 1