دانلود پی دی اف کتاب Trial By Ordeal : Poetry

[ad_1]

در مدت کوتاهی ، کارن مولبی خانواده خود را با مرگ از دست داد ، با یک ماشین برخورد کرد ، پای او را شکست و فاجعه های بسیاری را تجربه کرد. این سلسله شعر ، محاکمه اوردل ، نقش او را به عنوان یک دختر ، خواهر و عاشق بررسی می کند زیرا ایمان او به چالش کشیده می شود. شعرهای موبلی که یک هنرمند تجسمی است ، با دید هنرمند و تجربه درک شده او غنی می شود. شعرها به دنبال هیبت و حیرت در طبیعت هستند و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب های شخصی زنده می مانند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trial By Ordeal : Poetry