دانلود پی دی اف کتاب Tri-level Identity Crisis : Children of First-Generation Immigrants

[ad_1]

این متن با توجه به خاستگاه والدین آنها در ایالات متحده و تجربه اجتماعی آنها در ایالات متحده ، بحران بی نظیر و ناآگاهانه ای را برای کودکان نسل اول به تصویر می کشد. این کتاب سه سطح از پریشانی نوجوانان را مختص این جمعیت می داند ، یعنی بحران های رشد عمومی که همه نوجوانان تجربه می کنند و آن را تئوری های رشد بیان می کنند. هویت های فرهنگی توسط افراد اقلیت قومی تجربه می شوند زیرا با نژاد پرستی لایه ای تاریخ آمریکا روبرو می شوند. و سرانجام ، بحران بی نظیری که از ارزشهای فرهنگی و اخلاقی ناشی می شود ، هنگامی که والدین مهاجر نسل اول ، که می خواهند ارزش های بومی را حفظ کنند ، با فرزندان خود که در یک زمینه غربی زندگی می کنند در حال حاضر زندگی می کنند ، مبارزه می کنند. این کتاب ریشه های روانشناختی ، عاطفی و اجتماعی این بحران را ترسیم می کند. نویسندگان ، نماینده مهاجران از قاره های مختلف ، چالش های منحصر به فرد اقلیت قومی را که برای ورود به ایالات متحده با آن روبرو هستند ، به تصویر می کشند و منجر به یک بحران سه لایه می شود. سرانجام ، این کتاب نشان می دهد که والدین می توانند در کمک به فرزندان خود در بحران های احتمالی سه سطح از طریق اردوگاه های ITAV (این یک روستا را بگیرد) و خانواده هایشان پیشگام باشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tri-level Identity Crisis : Children of First-Generation Immigrants