دانلود پی دی اف کتاب Trésor du Dharma : Un cours de méditation sur le bouddhisme tibétain

[ad_1]

“دارما کوش” ​​نشان می دهد که آموزش بودا در واقع یک گنج واقعی است. اگر ما بتوانیم ارزش آنها را ببینیم یا بشناسیم و به درستی با آنها رفتار کنیم ، نه تنها ما را با نعمت های موقت پر می کنیم ، بلکه خوشبختی ماندگاری نیز برای ما به همراه خواهیم آورد. وقتی جهل ، خودخواهی ، طمع ، نفرت ، غرور و حسادت جریان آگاهی ما را به خود جلب کند ، آرامش و خوشبختی که آرزو می کنیم باعث مشکلات و غمهای بی پایان برای ما و دیگران می شود. اما وقتی رضایت ، رضایت ، ازخودگذشتگی ، صبر ، شفقت ، دانش به طور قاطعی در ذهن ایجاد شود ، شرایط نامساعد به عوامل مساعد تبدیل می شوند. تا زمانی که آنها ذاتی ذات خود نیستند ، می توان این نقص ها را به طور کامل از بین برد و جنبه های مثبت ذهن ما را به روش های مناسب توسعه داد. این روش ها جوهره آموزه های بودا و مطالب این کتاب است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trésor du Dharma : Un cours de méditation sur le bouddhisme tibétain