دانلود پی دی اف کتاب Trennung und Angst : Hendrik Verwoerd und die Gedankenwelt der Apartheid

[ad_1]

از نظر بسیاری نخست وزیر آفریقای جنوبی ، هندریک ورووئرد “معمار آپارتاید” است. در حقیقت ، قدرت اصلی آن در آوردن ایده های دیگران در مورد تفکیک نژادی به یک سیستم منسجم و منطقی است. او به هیچ وجه یک محافظه کار استعمار نبود ، بلکه یک مدرنیست اقتدارگرا بود که آپارتاید را یک اصل آینده می دانست. در این مطالعه ، حرفه آکادمیک وروارد به عنوان یک دکتر روانشناسی برای اولین بار با فعالیت سیاسی وی مرتبط است و تداوم تفکر وی را نشان می دهد. محور کار ، که بر اساس مطالعات گسترده مجموعه استوار است ، تفکر سیاسی وروئرد است که با سخت گیری و ناپایداری مشخص می شد. روانشناس ، مانند سیاستمدار نژادی ، نیاز شدیدی به طبقه بندی صریح داشت که می دانست چگونه “منطقی” را منسجم معرفی کند. علاوه بر این ، تلاش های وی برای توسعه آفریقای جنوبی به عنوان یک ابرقدرت منطقه ای و انزوای سیاست خارجی در حال رشد آفریقای جنوبی منجر به سرکوب مخالفان سیاسی و اکثریت سیاه پوست مردم شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trennung und Angst : Hendrik Verwoerd und die Gedankenwelt der Apartheid