دانلود پی دی اف کتاب Trends in Cyber-Physical Multi-Agent Systems. The PAAMS Collection – 15th International Conference, PAAMS 2017 :

[ad_1]

PAAMS ، کنفرانس بین المللی کاربردهای عملی نمایندگان و سیستم های چند عاملی ، توسعه کارگاه بین المللی کاربردهای عملی نمایندگان و سیستم های چند عاملی است. PAAMS یک تریبون سالانه برای ارائه ، بحث و پخش مهمترین نتایج مربوط به آخرین تحولات و برنامه های کاربردی در دنیای واقعی است. این فرصت بی نظیری را فراهم می آورد تا متخصصان چند رشته ای ، دانشگاهیان و پزشکان را برای تبادل تجربیات خود در توسعه کارگزاران و سیستم های چند عامل دور هم جمع کند. این جلد مقالاتی را ارائه می دهد که در جلسات ویژه سال 2017 پذیرفته شده اند: شبیه سازی اجتماعی مبتنی بر عامل ، مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ (ABM). پیشرفت در پاسخ به تقاضا و منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه هوشمند مبتنی بر عامل (ADRESS) ؛ عوامل و دستگاه های تلفن همراه (AM) ؛ دید کامپیوتر در رباتیک چند عامل (RV) ؛ فناوری انگیزشی (PT) ؛ وب و رسانه های اجتماعی استخراج (WASMM). این جلد همچنین حاوی مقالاتی است که برای انتشار در کنسرسیوم دکترا (DCAI ، DCAI-DECON ، ISAMI ، MIS4TEL ، PAAMS ، PACBB 2017) پذیرفته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trends in Cyber-Physical Multi-Agent Systems. The PAAMS Collection – 15th International Conference, PAAMS 2017 :