دانلود پی دی اف کتاب Treffen Unternehmen mit Behavioral Operations effizientere Entscheidungen? Wie Führungskräfte menschliche Verhaltenskonzepte bei Scheduling-Problemen nutzen können

[ad_1]

فرایندهای برنامه ریزی ، مسائل مربوط به برنامه ریزی تولید را نقشه برداری می کند. مشکلاتی می توانند بوجود آیند ، راه حل هایی را می توان در مدلهای نظری یافت. با این حال ، اینها اغلب کاربردی نیستند. رفتار انسان اغلب در روش های تصمیم گیری نادیده گرفته می شود. عملیات رفتاری باید تغییر کند ، اما آیا برنامه ریزی حتی با مدل های کمی نمی تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد؟ آیا شرکت ها با عملیات معاملاتی کارایی بیشتری دارند؟ سونجا مارکویتس بررسی کرد که چگونه شرکت ها می توانند با کمک عملیات رفتاری مفاهیم رفتاری انسان را در فرایندهای تصمیم گیری خود ادغام کنند. این یک راه حل مشخص بر اساس مطالعه موردی برای یک مشکل برنامه ریزی ارائه می دهد و از مدیران برای عملیات برای عملیات توصیه می کند. مطالب از: -AIMMS؛ – برنامه ریزی؛ طرح تخصیص ماشین ؛ پردیس مدل -تحقیق در عملیات؛ -روانشناسی اجتماعی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Treffen Unternehmen mit Behavioral Operations effizientere Entscheidungen? Wie Führungskräfte menschliche Verhaltenskonzepte bei Scheduling-Problemen nutzen können