دانلود پی دی اف کتاب Treatise on Vivad Se Vishwas Act, 2020 in FAQ Format

[ad_1]

(به روز شده در تاریخ 12 مه 2020) درباره کتاب قانون مالیات های مستقیم Viadad to Belief Act ، 2020 یک راهنمای عملی است که تجزیه و تحلیل عملی را ارائه می دهد. این یک درک عملی از مفاهیم و روند ایجاد شده در این قانون را فراهم می کند و مسائل و اختلافات مختلف را روشن می کند. از آنجا این کتاب در قالب سوالات متداول (FAQ) است. نویسنده سعی کرده است به هر یک از موضوعات مطرح شده در چارچوب قوانین مختلف قضایی در رابطه با طرح های قبلی مانند کار ویواد صمدان یوجانا ، 19 هان این کتاب ترکیبی از رویکرد تفسیر و رویکرد سQالات متداول است که باعث می شود خواننده پسند باشد و همچنین حل دقیق و عمیق مسائل را فراهم کند. جدا از این ، این کتاب همچنین جنبه های رویه ای تشکیل پرونده های اعلام شده در بیوه مالیات های مستقیم به قوانین ایمان ، 2020 را پوشش می دهد. این کتاب یک راهنما ، متهم و تفسیر بسیار مفید برای استفاده توسط حسابداران خبره ، وکلا ، مشاغل درآمد خواهد بود. دانشجویان ، سایر دانشگاهیان و مودیان مالیاتی که مایل به درک عملی از این طرح هستند. تجزیه و تحلیل انتقادی قانون و قوانین VSV ، شامل هر مثال عملی و توضیحات صادر شده توسط CBDT با شرایط ، قوانین ، فرم ها ، اطلاعیه ها و بخشنامه های عملاً مربوطه را ارائه می دهد. تحلیل و توضیح داده شده است. عوامل اصلی و نکات عملی در تشکیل عوامل مختلف توضیح داده شده است ، از جمله راهنمای عملی موضوعی مربوط به موضوعات رویه ای تحت قانون VSV و قانون شامل مسائل زنده و اختلاف قوانین برای سهولت مراجعه. ، معوقات مالیاتی و محاسبات را نشان می دهد . مبلغ قابل پرداخت طبق قانون شامل قوانین مربوطه می باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Treatise on Vivad Se Vishwas Act, 2020 in FAQ Format