دانلود پی دی اف کتاب Trauma in Otolaryngology :

[ad_1]

تروما جنبه مهمی از تمام تخصصهای مراقبتهای بالینی است. به عنوان یک قاعده ، هر تخصص روش ها و پروتکل های خاص خود را برای مقابله با تروما دارد. این کتاب به جنبه های مختلف آسیب برای دانشجویان ، کارآموزان و متخصصان مستقل از تمام گروه های گوش و حلق و بینی متمرکز است – و یک راهنمای اساسی برای مدیریت بهینه آسیب گوش و حلق و بینی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trauma in Otolaryngology :