دانلود پی دی اف کتاب Transnational Homosexuals in Communist Poland : Cross-Border Flows in Gay and Lesbian Magazines

[ad_1]

این کتاب تاریخ جذاب اولین مجله های همجنسگرا و لزبین لهستانی را برای کشف جهانی سازی هویت و سیاست دگرباشان جنسی در اروپای مرکزی و شرقی طی سال های گرگ و میش جنگ سرد دنبال می کند. این جزئیات ظهور جریانات مرزی محصولات فرهنگی ، پارادایم های هویت و مدل های فعالیت در لهستان و نمودار مشترک است. این کار نشان می دهد که فعالان همجنسگرای لهستانی در پشت پرده آهنین حبس نشده اند ، اما به طور فعال در ساخت سنتی همجنسگرایی شرکت می کنند. ژورنال های وی عمدتاً تحت تأثیر مجلات غربی بودند: از کلمات مشابهی استفاده کردند ، در مورد مضامین مشابه بحث کردند یا به سادگی متون غربی را ترجمه کردند و تصاویر غربی را بازتولید کردند. با این حال ، ایده های وارد شده به سادگی کپی نشدند بلکه به صورت انتخابی و همچنین استراتژیک و خلاقانه در مجلات لهستان پذیرفته شدند تا نویسندگان آنها را قادر به شکل دادن هویت متمایز خود و ایجاد سیاست اصلی خود کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Transnational Homosexuals in Communist Poland : Cross-Border Flows in Gay and Lesbian Magazines