دانلود پی دی اف کتاب Transitions to Post-School Life : Responsiveness to Individual, Social and Economic Needs

[ad_1]

این کتاب با بررسی جنبه های مختلف انتقال از مدرسه به کار یا تحصیلات بیشتر در محیط های رسمی و غیررسمی در آسیا ، به رزروهای روزافزون در مورد ارتباط سیستم های آموزشی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی افراد می پردازد. . برجسته سازی موارد مهمی از جمله انتخاب و فراگیری ، ادغام شایستگی های عرضی ، تجاری سازی دبیرستان ، رویکردهای هدایت شغلی و مدل های ظهور حمایت از دانش آموزان ، مورد توجه ویژه مربیان ، سیاست گذاران و سایر سهامداران است ، چه کسانی نگران اثربخشی سیستم هستند. – رویکردهای خارجی و مبتنی بر نهاد. قسمت اول این کتاب مدل ها ، سازوکارها و رویکردهای مختلف سیاست و رفتار را در زمینه آسیا بررسی می کند ، در حالی که قسمت دوم تغییرات پس از مدرسه دانش آموزان هنگ کنگ و مسائل و گزارش های دولت و چالش های شخصی را بررسی می کند. جوخا فراهم می کند. مدارس از نظر پشتیبانی ساختاری برای دانش آموزان اصلی و دانشجویان با نیازهای ویژه تجربه دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Transitions to Post-School Life : Responsiveness to Individual, Social and Economic Needs