دانلود پی دی اف کتاب Transitioning Towards a Knowledge Society : Qatar as a Case Study

[ad_1]

این کتاب ارزیابی مهمی از صنعت نفت و گاز مبتنی بر نفت تا اقتصاد دانش بنیان را ارائه می دهد. این کتاب اطلاعات اساسی در مورد منطقه و کشور ، از جمله داده های جغرافیایی و جمعیتی ، فرهنگ ، سیاست و اقتصاد ، وضعیت مراقبت های بهداشتی و سیستم آموزش را ارائه می دهد. این مفاهیم جامعه دانش و توسعه دانش بنیان را معرفی می کند و با تفسیر شاخص های وضعیت توسعه ، جزئیات واقعی در مورد قطر اضافه می کند. متعاقباً ، روشهای تحقیق تحت مطالعه ، با ارائه اطلاعاتی درباره مطالعات دولت الکترونیکی ، تجزیه و تحلیل روابط مدنی دولت ، م institسسات و سیستمهای آموزش عالی ، دانشجویان آن و نحوه ورود دانشجویان به بازار کار ، شرح داده شده است. میکند. این کتاب مخاطبان اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، دانشمندان علوم سیاسی ، جغرافیدانان ، دانشمندان اطلاعات و سایر محققان جامعه دانش را شامل می شود ، همچنین همه محققان و متخصصان علاقه مند به کشورهای نفتی عرب و آینده آنها را در بر می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Transitioning Towards a Knowledge Society : Qatar as a Case Study