دانلود پی دی اف کتاب Transforming Education : Design & Governance in Global Contexts

[ad_1]

این کتاب یک مجموعه ویرایش شده است که در سه حوزه اصلی موضوعی طبقه بندی شده است. نویسندگان آن محققان و محققان نظری در زمینه های برنامه درسی آموزش ، فناوری آموزش ، فلسفه آموزش و طراحی برای آموزش هستند. آنها تحقیقات اولیه و ایده های نظری ، شرح های توصیفی و تأملات فلسفی را ارائه می دهند تا فرم وسیع تری از “منحنی بازی” را برای تفکر در مورد مکان و مکان یادگیری در اختیار خوانندگان قرار دهند. از وحشت عرصه های مهم ، تغییر تقطیرهای آموزش و پرورش ، درک نیروهایی که در حال حاضر در تعریف جدیدی از برنامه درسی برای آموزش و پرورش هستند – از ابتدایی به دوره متوسطه دوم. این روش در پاسخ به سیاست گذاران مختلف جهانی و فناوری های جدید ارائه آموزش ، روش های اصلی تغییر محیط ایجاد شده در آموزش را تحلیل می کند. نویسندگان آن از شیوه های آموزش و پرورش بر کاربران و اشغالگران فضا ، چه فیزیکی و چه مجازی ، انتقاد می کنند. برای خوانندگانی که ممکن است برای اولین بار به طور جدی با مفهوم فضایی در رابطه با آموزش و پرورش درگیر شوند ، این کتاب فرصتی را فراهم می کند تا درک واضح تری از دامنه وسیع تری از تئوری ، عمل و انتقاد راجع به محیط های یادگیری را فراهم آورند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Transforming Education : Design & Governance in Global Contexts