دانلود پی دی اف کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017

[ad_1]

هدف اصلی این بخش فراهم آوردن هر دو محقق و مهندس دانشگاهی و صنعتی با پوشش به روز پیشرفتهای اخیر در زمینه جوشکاری رباتها ، سیستمهای هوشمند و اتوماسیون است. این مقاله مقالات انتخاب شده از کارگاه بین المللی ساخت جوشکاری هوشمند (IWIWM’2017) را که 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای چین برگزار شد ، جمع آوری می کند. مشارکت ها نشان می دهد که چگونه تولید هوشمند جوش (IWM) در حال تبدیل شدن به یک روند اجتناب ناپذیر است ، همانطور که جوشکاری ربات هوشمند در حال تبدیل شدن به یک فناوری مهم است. حجم به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود: فناوری هوشمند برای جوشکاری رباتیک ، سنجش در پردازش جوشکاری قوس ، مدل سازی و کنترل هوشمند پردازش جوش و کاربردهای آن در کنترل و مهندسی هوشمند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017