دانلود پی دی اف کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches

[ad_1]

این جلد سه حوزه دانش و عمل را با هم جمع می کند: بلاغت ، زندگی فیزیکی و بوم شناسی. این فصل ها با جمع آوری دانشمندان از سنت های مختلف نظری و انتقادی پیرامون موضوع کلی بوم شناسی ، درک چند لایه ای از زندگی مادی را ایجاد می کنند. جهت گیری اکولوژیکی که ما ایجاد می کنیم ، با تأکید بر ارتباط ، اتصال و زمینه ، نظریه های بلاغی و مداخلات محیط زیست را آگاه می کند. همکاران در بسیاری از زمینه ها – کیهان شناسی بلاغت ، گفتگوها ، بلاغت های دو منطقه ای ، استعمار هسته ای و موارد دیگر – تحقیقات عملی و نظری را ارائه می دهند – در مجموع راه های ارتباطی جدیدی را برای محققان در زمینه ارتباطات محیطی ، مطالعات ارتباطی و بلاغت و ترکیب ایجاد می کنند. هدف این کتاب الهام بخشیدن و پیشبرد تفکر اکولوژیکی است ، نشان دادن ارزش آن برای شعارها و ارتباطات و همچنین تفکر و عمل محیطی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches