دانلود پی دی اف کتاب Trace Metals in a Tropical Mangrove Wetland : Chemical Speciation, Ecotoxicological Relevance and Remedial Measures

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای جامع و در دسترس را شامل می شود که جنبه های مختلف آلودگی فلزات کمیاب را در ماتریس های غیر زنده و بیوتیک تالاب حرا گرمسیری هند – سانداربان ها پوشش می دهد. این کتاب که به نه فصل تقسیم شده است ، با بحث در مورد مفاهیم اساسی فرمول ها ، میزان تجمع و اهمیت حدس و گمان فلزات کمیاب ، و همچنین نقش مخرب فعالیت های گردشگری و تغییرات آب و هوایی آغاز می شود ، و پیامدهای آن برای تنش های متعدد بر روی فلز کمیاب است. در آن نگه داشته شده است . فصل دوم شرح مفصلی از استراتژی نمونه برداری و حفاظت از نمونه های تحقیق ، به دنبال اطلاعات دقیق در مورد ارزیابی کیفیت رسوب و خطر زیست محیطی ، تکنیک های ابزاری در تجزیه و تحلیل شیمیایی محیط زیست ، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ، و همچنین دستورالعمل های کیفیت رسوب (SQGs) )) با استفاده از داده های خام ، شاخص های ارزیابی کیفیت رسوب (به عنوان مثال ، شاخص بار آلودگی ، شاخص ژئومکوباسیون ، شاخص بار آلودگی نمارو ، و غیره) و تجزیه و تحلیل آماری سنتی روی آنها کار می شود و به درستی تفسیر می شود ، به دانش آموزان اجازه می دهد تا به راحتی ارزیابی کرده و اجازه تفسیر دهند. سپس فصلهایی وجود دارد که به شناسایی تجمع فلزات در رسوبات و موجودات اعماق دریا و همچنین تقسیم بندی اسیدهای نشتی و ژئوشیمیایی فلزات کمیاب در رسوبات اختصاص یافته است. این کتاب بر روی حدس و گمان شیمیایی بوتیلن و آرسنیک و همچنین ماکروزوبوتن ها (گلدان های پلی استات) در رسوبات متمرکز است. سرانجام ، نقش مثبت احتمالی حشره بزرگ حرا در تشخیص فلزات از افشای تالاب Sundarbans به طور مفصل بحث شده است. این کتاب مرجع به موقع ، یک گزارش همه کاره و عمیق برای درک مشکلات در حال ظهور آلودگی فلزات کمیاب – موضوعاتی که مربوط به بسیاری از کشورهای جهان است ، فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trace Metals in a Tropical Mangrove Wetland : Chemical Speciation, Ecotoxicological Relevance and Remedial Measures