دانلود پی دی اف کتاب Towards Sustainable Cities in Asia and the Middle East : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

در این بخش کارهای ابتکاری در مورد روشها ، ابزارها و روشهای نوآورانه با هدف حرکت شهرها و مناطق آسیایی و خاورمیانه ای به سوی ابعاد هوشمندانه و پایدار ارائه شده است. با ادامه رشد سریع مناطق در جمعیت و شهرنشینی ، نقش محیط شهری و ساختمانی در آسیا و خاورمیانه بارزتر می شود ، که منجر به نه تنها تخریب محیط زیست ، بلکه مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای نیز افزایش می یابد. است. فصل های جداگانه زیرساخت های پایدار ، حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر ، آب و راه هایی را پشتیبانی می کند که از توسعه ابتکاری و پایدار مناطق شهری پشتیبانی می کنند. نمونه های دنیای واقعی برای برجسته سازی پیشرفت ها و پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی ، ساخت و ساز و حمل و نقل زیر ارائه شده است. این جلد بخشی از مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی Geomast و نمایشگاه زیرساخت های مدنی پایدار ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Towards Sustainable Cities in Asia and the Middle East : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures