دانلود پی دی اف کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts

[ad_1]

این کتاب آینده سخنران بعدی را بررسی می کند. این موضوع ماهیت گویش زبان بومی را در زمینه ژاپنی (انگلیسی و ژاپنی) بررسی می کند ، و مبنای احتمالی استفاده از معلمان زبان در صورت رد گویش بومی (مثلاً زبانهای آینده معلمان انتظار دارند که چه کاری انجام دهند ، و در عمل؟). این مشکلات ارائه شده توسط مدل بومی زبان در آموزش زبان خارجی ، کاوش روایت های فردی معلم و محقق مرتبط با تجربه در محل کار و شمول / استثناlusion مبتنی بر زبان ، و همچنین ریشه ژاپنی در آموزش ژاپنی به عنوان یک زبان خارجی را نشان می دهد. – گفتاری سپس به دنبال حل مشکلات با بررسی مفهوم سخنرانی پایه با تمرکز ویژه بر آموزش ، معمولاً در رابطه با رویکردهای چند زبانه و جهانی سازی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts