دانلود پی دی اف کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany

[ad_1]

هدف این کتاب جمع آوری ، توصیف و انتقال ارزش ها و امکانات تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم برای دانشمندان و متخصصان در زمینه اهمیت شهری فعلی ، توسعه پایدار شهری و فرآیندهای مداوم شهرنشینی است. تحولات فعلی ، چشم اندازهای مختلف و چالش های آینده در مکان های سبز و رقابت مصرف زمین شهری در چین و آلمان ، به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و توسط مطالعات موردی و نمونه هایی از روش های خوب نشان داده شده است. هدف استراتژیک قدردانی بلند مدت از پتانسیل و توجه روزافزون به فضای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهر است. این کتاب توصیه های مشخصی در زمینه زیرساخت های سبز برای زیرساخت های شهری ، سیاستمداران و ذینفعان در رابط محیط و منظر شهری ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany