دانلود پی دی اف کتاب Towards a Sociology of the Coast : Our Past, Present and Future Relationship to the Shore

[ad_1]

این کتاب به دنبال درک ساحل به عنوان مکانی است که هم از نظر تاریخی و هم از اهمیت اجتماعی برخوردار است. نویسنده با استفاده از چندین مورد موردی در استرالیا ، از روش ماکس وبر در عقلانیت برای درک روشهای مختلف تفسیر شده در تاریخ مدرن وبر استفاده کرده است. در حالی که امروزه ، مکانهای ساحلی به دلیل جنبه های زندگی یا ماجراجویی شناخته شده اند ، اما تاریخچه آنها بر اساس استعمار و صنعتی سازی بسیار متفاوت است. نویسنده دوگانگی ظریف بین تجربیات جایگزینی را که امروز ساحل ارائه می دهد ، در برابر ایده آل ها و ارزش هایی که بارها به آن تحمیل شده است ، بررسی می کند. نویسنده یک بحث اخلاقی در مورد روشهایی که ما امروزه از ساحل استفاده می کنیم و تجربه می کنیم ، در تلاش برای ایجاد بحث بیشتر بین دانشجویان و دانشمندان جامعه شناسی این مکان و مدیران و سهامداران ساحلی است. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Towards a Sociology of the Coast : Our Past, Present and Future Relationship to the Shore