دانلود پی دی اف کتاب Tourism in Transitions : Recovering Decline, Managing Change

[ad_1]

این کتاب رابطه بین انتقال و جغرافیای گردشگری را در مقیاس جهانی بررسی می کند ، در مورد چگونگی غلبه بر کاهش یا تغییر گردشگری به دلیل تغییرات سریع رویدادی ، اقتصادی ، سیاسی یا محیطی منطقه بحث می کند. به عنوان ابزاری برای مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. با مطالعات موردی از اروپا ، امریکا ، آسیا و آفریقا ، نمونه هایی از چگونگی واکنش خوب یا بد جوامع و صنایع خاص در سراسر جهان را ارائه می دهد. همچنین شامل تحلیلی از تغییرات درون صنعت جهانگردی است و مسائل پیچیده ای را که برای مردم محلی که باید با خواسته ها و استانداردهای صنعت جهانگردی به طور فزاینده جهانی روبرو شوند ، بررسی می کند. از ویستلر تا آنگولا ، کازینو گیمینگ در کلرادو تا گردشگری هنری در ژاپن ، همکاران عواملی مانند تغییر جامعه ناشی از جهانگردی را بررسی کردند. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی صاحبان خانه های دوم بر جوامع روستایی کشورهای در حال توسعه تأثیر دارد. بازسازی سیستم های گردشگری محلی پس از حوادث بحرانی مانند جنگ ها ؛ و رقابت مناطق اسکی با توجه به تغییرات آب و هوایی. به طور کلی ، این کتاب یک مطالعه قابل تأمل در مورد نقش مقیاس های جغرافیایی و زمانی برای گردشگری در یک دوره تغییر بی سابقه را ارائه می دهد ، و خوانندگان را به روش های جدید تغییر و سازگاری مجهز می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tourism in Transitions : Recovering Decline, Managing Change