دانلود پی دی اف کتاب Timely Diagnosis of Colorectal Cancer :

[ad_1]

این کتاب به بیان دانش فعلی و مسیرهای آینده در مورد چگونگی بهبود هنر تشخیص سرطان روده بزرگ با تأکید بر به موقع بودن ، که یکی از مهمترین موارد در مدیریت سرطان است ، می باشد. با استفاده از یک رویکرد جامع و چند رشته ای ، نمای کلی از عوامل تعیین کننده در تشخیص به موقع سرطان روده بزرگ در مورد نمره های علائم و آگاهی از جنبه های فنی ارائه می دهد. این کتاب با بحث در مورد تشخیص زودرس از دیدگاه بیماران ، از جمله اهمیت آگاهی و همچنین جنبه های روانشناختی در جامعه عمومی آغاز می شود. سپس در مورد موضوعات با اهمیت پزشکان ، مانند پیگیری سریع ، آزمایش آزمایشگاهی ، بهبود مهارت های فنی و بهینه سازی خدمات آندوسکوپی بحث می شود. علاوه بر این ، موارد عملی تر مانند مقرون به صرفه بودن و حسابرسی نیز به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. با تمرکز بر روی فرم خاص اما متداول سرطان ، این ماده به خوبی در حوزه انواع دیگر سرطان ترجمه می شود و توسط متخصصانی که روی انواع مختلف سرطان کار می کنند قابل استفاده است. این کتاب نمای کلی از این زمینه را به پزشکان ، محققان بالینی و سیاست گذاران ارائه می دهد. به موقع بودن در تشخیص سرطان روده بزرگ. با پرداختن به چالش های پیش آمده در مدیریت بیماران علامت دار ، متخصصان را آگاه و آموزش می دهد و می تواند به بهبود تشخیص کمک کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Timely Diagnosis of Colorectal Cancer :