دانلود پی دی اف کتاب Time-Delayed Chaotic Dynamical Systems : From Theory to Electronic Experiment

[ad_1]

این کتاب تکنیک های طراحی سیستماتیک برای سیستم های بی نظم و بیش فعال ، انتقال از یک به دیگری و اجرای آنها در مدارهای الکترونیکی را توصیف می کند. همچنین بحث در مورد وقایع جمعی آشکار شده توسط این سیستم ها هنگامی که توسط طرح اتصال فیزیکی متصل می شوند. خوانندگان با رفتارهای جمعی مانند همگام سازی و سرکوب نوسان آشنا می شوند و می آموزند که چگونه معادلات دیفرانسیل غیر خطی را در مدارهای الکترونیکی به کار بگیرند. با این وجود ، این کتاب شرح می دهد که چگونه انتخاب غیر انتخابی می تواند باعث هرج و مرج و بیش از حد شود ، حتی در سیستم تأخیر مرتبه اول. وقوع این پدیده ها ، همراه با کارایی تکنیک های طراحی توصیف شده ، همراه با مطالعات نظری ، توصیف عددی و نمایش آزمایشی با مدارهای الکترونیکی مربوطه ، به خوانندگان اجازه می دهد جنبه های طراحی سیستم های دینامیکی را در مدارهای الکترونیکی درک کنند. کمک می کند سپس نویسندگان در مورد کاربرد یک فیلتر فعال همه گذر به عنوان یک عنصر فعال ، پشتیبانی شده توسط مشاهدات تجربی خود ، و همچنین نتایج نظری و عددی ، بحث می کنند. با تجزیه و تحلیل دقیق ، و همچنین محاسبات با بسته های نرم افزاری اختصاصی مناسب ، این کتاب مورد توجه همه دانشگاهیان و محققانی قرار خواهد گرفت که مایلند دانش خود را در مورد ظرافت سیستم های غیرخطی تأخیر زمانی گسترش دهند. همچنین منبع اطلاعاتی ارزشمندی را برای مهندسان فراهم می کند ، مهندسی که تکنیک های طراحی سیستم های تاخیر زمانی آشفته را با رویدادهای جمعی خود ترکیب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Time-Delayed Chaotic Dynamical Systems : From Theory to Electronic Experiment