دانلود پی دی اف کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

این کتاب در مورد مشکلات مکانیک الاستیک حرارتی یک صفحه نازک مستطیل شکل جامد بحث می کند. با استفاده از اشتقاق نظری همراه با مثالهای عددی ، در مورد راه حلهای تحلیلی انحراف ، گشتاورهای خمش ، لرزش حرارتی و کمانش حرارتی یک صفحه نازک مستطیلی بتونی توضیح داده می شود. برای تسهیل کاربرد ، کتاب همچنین شامل جداول محاسبه انحراف و لحظه خمش با صفحه نازک مستطیل مستحکم با چهار لبه ، با دامنه های آزاد است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :