دانلود پی دی اف کتاب The Virtue of Patience

[ad_1]

آیا وقتی یاد می گیرید کاری انجام دهید ، احساس می کنید که وقت خود را تلف می کنید؟ آیا حوصله صف ایستادن برای رفتن به جایی را دارید؟ فکر می کنید وقتی باران می بارد روز شما را خراب کند؟ کیفیت صبر پانزده داستان کوتاه مصور را فراهم می کند که اهمیت صبر و نحوه استفاده از این کیفیت را برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Virtue of Patience