دانلود پی دی اف کتاب The Unforgiven : Missionaries or Mercenaries? The Tragic Story of the Rebel West Indian Cricketers Who Toured Apartheid South Africa

[ad_1]

در اوایل دهه 80 ، به 20 کریکتورد هند غربی بیش از 100000 دلار برای شرکت در تورهای سرکش آپارتاید آفریقای جنوبی پرداخت شد. هنگامی که او به خانه خود به کارائیب بازگشت ، مادام العمر ممنوع شد و هموطنان از او دور شدند. برخی به مواد مخدر روی آوردند ، برخی به خدا روی آوردند ، در حالی که برخی دیگر در خیابان ها گدایی می کردند. این داستان ناگفته اوست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Unforgiven : Missionaries or Mercenaries? The Tragic Story of the Rebel West Indian Cricketers Who Toured Apartheid South Africa