دانلود پی دی اف کتاب The Ultimate Resource 2

[ad_1]

جولیان سیمون با این استدلال که منبع نهایی تصاویر مرتبط با روح انسان است ، اعتقادات سنتی در مورد کمبود انرژی و منابع طبیعی ، آلودگی محیط زیست ، اثرات مهاجرت و نظریه های رشد بیش از حد را به چالش کشید. “داده های گسترده ، تحقیقات کمی دقیق و منطق اقتصادی موجود در چاپ اول منبع نهایی منجر به قضاوت های گسترده حرفه ای در مورد تهدید شد ، و سیمون با Paul Ihlich 1980 در مورد قیمت منابع مشاهده کرد. افزایش توجه عمومی – هم موافق و هم مخالف – از این کتاب جنجالی استقبال کرد. اکنون انتشارات دانشگاه پرینستون نسخه اصلاح شده و توسعه یافته The Ultimate Resource را ارائه می دهد. حجم جدید به روز شده و نظریه ای مختصر برای روندهای مشاهده شده ارائه می دهد: رشد جمعیت و افزایش درآمد تأمین منابع را تحت فشار قرار می دهد. این قیمت ها را افزایش می دهد ، که فرصت ها و انگیزه های نوآوری را فراهم می کند. در نهایت ، پاسخ های جدید آنقدر موفقیت آمیز هستند که قبل از افت قیمت ها به پایان می رسند. این کتاب همچنین به مشکلات به موقع مانند میزان انقراض گونه ها ، “نابودی بحران های مزرعه” و هدر رفتن بازیافت فوق العاده می پردازد. از نظر سیمون ، عامل اصلی توسعه اقتصادی طبیعی و جهانی توانایی ما در شکل گیری ایده های جدید و کمک به دانش است. هرچه افراد زنده تری باشند ، که می توانند برای کمک به ما در حل مشکلات پیش رو آموزش ببینند ، سریعتر می توانیم از موانع عبور کنیم و میراث اقتصادی بیشتری نیز در معرض فرزندان خود خواهیم بود. همراه با تعداد جمعیت تحصیل کرده ، اصلی ترین محدودیت پیشرفت انسانی ماهیت سیستم اقتصادی – سیاسی است: افراد با استعداد برای زنده نگه داشتن استعداد خود به آزادی اقتصادی و امنیت نیاز دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Ultimate Resource 2