دانلود پی دی اف کتاب The U. P. Trail

[ad_1]

از استاد وسترن رمانی سرشار از عاشقانه و ماجراجویی می آید. داستان آغاز می شود: در اوایل دهه شصت ، دنباله ای توسط میسوری گسترده ، به رنگ زرد و دسته ای میان مرزهای سرسبز خود می چرخد ​​، مایل ها و مایل ها در چمن ها و دشت های نبراسکا ، به سمت بیرون ، به سمت غرب در چمنزارهای موج دار ، خطوط طولانی و منحنی از چوب پنبه با ترازوها و گربه هایشان ، تا شکاف آهسته و گسترده ای از زمین در حال طغیان – وایومینگ – جایی که گله بوفالو و گرگ ارباب بودند و آتش کمپ دام به تنهایی منجر می شد. در زمین بایر یکنواختی ابدی و غیره ، موقر و ساکت و آرام در زیر آسمان خاکستری و پهن و بی پایان. اما ، در هر زمان ، تا بلیک ، در تپه های سیاه و راهروهای بی آب و از طریق دره های سنگی که گوزن ها گرسنه می شوند و بربرها غارت می کنند. سپس به آرامی از میان قله های بزرگ پررنگ و در میان جزایر بادی در یوتا عبور کنید ، با دره های وسیع ، صفحات سبز و سرسبز ، و توپ های پر از مه و سنگ ها و دیواره های شگفت انگیز باد ساخته شده ، و نمک ملایم آن دریاچه ها در سایه سنگهای خشن و بلند ، کم نور ، بنفش ، صدف و منزوی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The U. P. Trail