دانلود پی دی اف کتاب The Two Cultures and the Scientific Revolution

[ad_1]

این انتشار سخنرانی تأثیرگذار Rede توسط 1959 دانشمند و رمان نویس انگلیسی است. پایان نامه آن بخشی از زندگی فکری کل جامعه غربی بود که به دو فرهنگ – یعنی علوم و علوم انسانی – تقسیم شده بود و مانعی بزرگ برای حل مشکلات جهان بود. سخنرانی های اسنو که به عنوان یک کتاب منتشر شده بود ، در دو طرف اقیانوس اطلس به طور گسترده خوانده و مورد بحث قرار گرفت و وی را بر آن داشت تا در سال 1963 پیگیری کند ، “دو فرهنگ: و نگاه دوم: نسخه استاندارد دو فرهنگ و انقلاب علمی” . . ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Two Cultures and the Scientific Revolution