دانلود پی دی اف کتاب The Twin Moons of Tansa

[ad_1]

در آینده ای نه چندان دور ، جهان مکان متفاوتی است. حقوق بشر وجود ندارد. برای کسانی که از چند قانون سرپیچی نمی کنند مجازات شدید است. به خصوص برای کسانی که مانلوف را تمرین می کنند – جرم خواستن یک جنس دیگر. در تلاش ناامیدانه برای فرار از نگهبانان تعقیب او ، تار به محله های فقیرنشین ملبورن جدید فرار می کند. هرچه صدای تعقیب کنندگان در گوش او بلندتر می شود ، ناگهان او را به ورودی سرویس بلااستفاده می کشانند. یک مرد بی خانمان او را به پشت یک فضای تاریک می برد ، او را آرام می کند و تار نمی تواند بیشتر سپاسگزار باشد. با این حال مرد شروع به فریاد زدن برای جذب محافظ می کند ، آرامش او کوتاه مدت است. وقتی سرانجام Taar گرفتار شد ، مرد بی خانمان درباره پاداش می پرسد. با برداشتن قطران با وسیله نقلیه انتظامی پلیس ، به بی خانمان گفته می شود که هیچ پاداشی دریافت نخواهد شد ، اگرچه این هیچ رضایت مندی قیر را به همراه نمی آورد. او می داند که مجازات جرمش اخراج است. او دیگر هرگز مادر و معشوق خود را نخواهد دید تا برای آنها توضیح دهد ، متأسفم یا خداحافظی او عضو اولین گروه زندانی خواهد بود که در سیاره تازه کشف شده ، تانسا ، عزیمت می کند. حتی اگر او از سفر به شاتل فضایی جان سالم به در ببرد ، او در بیابان کشف نشده تانسا چه بلایی خواهد دید؟ چگونه زنده خواهد ماند؟ مهمتر از همه ، آیا Bror زیبا ، همکار تبعیدی ، کسی خواهد بود که برای او دوست دارد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Twin Moons of Tansa