دانلود پی دی اف کتاب The Tweets of President Donald J. Trump : The Most Liked and Retweeted Tweets From the Inauguration Through the Impeachment Trial

[ad_1]

رئیس جمهور دونالد ج. آنها را دوست داشته باشید یا از آنها متنفر باشید. توییت های ترامپ در Twitterverse. یویل بر مبارزات قبلی ریاست جمهوری ما ، تلویزیون ، به ویژه تبلیغات تبلیغاتی ، صحنه سیاسی تسلط داشت. اما دونالد جی با ظهور ترامپ دستگاه سیاسی جدیدی به وجود آمد: اینترنت. ترامپ از آن برای برقراری ارتباط سریع و بسیار م withثر با مردم آمریکا استفاده کرد. و م workedثر واقع شد. ترامپ با ایجاد توئیت های روزانه چندین بار مواضع سیاسی خود را ابراز ناراحتی کرد و شکست هیلاری رادهام کلینتون و چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده را اعلام کرد. ترامپ پس از روی کار آمدن ، متفکر خود را رها نکرد و از توییتر به عنوان بستر پوپولیستی خود استفاده کند. در عوض ، او با دو برابر کردن این مسئله ، آن را وسیله اصلی خود برای برقراری ارتباط با مردم آمریکا قرار داد. ترامپ با دانستن اینکه یک توییت تا چه حد می تواند مثر باشد ، یک بار نوشت: “بوم. من آن را فشار می دهم و ظرف دو ثانیه اخبار جدیدی داریم. “با داشتن یک توییتر عظیم 78 میلیون نفری تا بهار سال 2020 ، نمی توان تأثیر مستقیم ترامپ بر آمریکایی ها را رد کرد و نه می توان ارزش توئیت وی را به عنوان بخشی اساسی از سوابق تاریخی انکار کرد. ترامپ برای اینکه جلوه گسترده تری از توئیت خود را ارائه دهد ، با 63 میلیون رأی برنده کاخ سفید شد – به مراتب کمتر از پیروان نسبی خود. اکنون شما رئیس جمهور دونالد جی را تا فوریه سال 2020 در این مجموعه مهم تاریخی خواهید داشت. از مجموعه دانش ترامپ ، می توان مجموعه دانش یا مضحک بودن را خواند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Tweets of President Donald J. Trump : The Most Liked and Retweeted Tweets From the Inauguration Through the Impeachment Trial