دانلود پی دی اف کتاب The Turner Thesis Concerning the Role of the Frontier in American History : [1956 Rev. Ed.]

[ad_1]

“پایان نامه Thornes: پذیرش نقش مرزها در تاریخ آمریکا ، مقالات مهمی در مورد بحث در مورد حل و فصل قسمت غربی قاره آمریکای شمالی در هر دو طرف وجود دارد. مقالات عبارتند از:” تاریخچه مرزها در تاریخ آمریکا ، “کمک های غرب به دموکراسی آمریکایی” ، “بخش – یا طبقات؟” ، “نهادهای سیاسی و مرز” ، “مرز و تعامل آمریکایی: نظریه ترنر انتقاد” ، “مرز آمریكا – مرز چه؟” “فردریک جکسون ترنر” ، “مرز و رونق 400 ساله” ، “معنایی برای مرز ترنر ، دموکراسی در شمال غربی قدیمی” و “دموکراسی فورتیر: جنبه های اجتماعی” – چاپ ویرایش.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Turner Thesis Concerning the Role of the Frontier in American History : [1956 Rev. Ed.]