دانلود پی دی اف کتاب The Tudors and Europe

[ad_1]

در سال 1517 ، رئیس بخش مقدس ماری اسپیتول در لندن ، یک دلیل خاص. بل ، بر دوش خارجی ها ، جمعیت پایتخت را تحریک کرد و آن را مقصر افزایش فقر دانست. وی گفت: “خداوند انگلیس را به انگلیسی ها داده است ، و پرندگان از لانه خود دفاع كردند ، بنابراین انگلیسی ها باید از خود دفاع كنند و از بیگانگان دفاع كنند و به بیگانگان آسیب برسانند.” “رویکرد به اروپا. جنگ ، مذهب ، تجارت و امنیت سلسله ای همه در پیوند انگلستان با توسعه در خارج از کشور و از راه هایی که امروزه نیز به طرز چشمگیری مورد توجه هستند مهم بودند. چه نیروهایی شکل گرفتند که رفتارهای متعالی مردان و زنان تودور و حاکمان آنها نسبت به یک قاره در چهارراه ها شکل بگیرد؟ و به نوبه خود ، واکنش های اروپاییان قرن شانزدهم نسبت به همتایان خود در کل کانال چه بود؟ تودور و اروپا در زمانی ظاهر می شوند که وجود انگلیس در یک تعادل بسیار جدی معلق است و می پرسد آیا این یک درس برای حال حاضر است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Tudors and Europe