دانلود پی دی اف کتاب The Truthful Lie: The Unwritten Words III

[ad_1]

رجینالد ، اکنون پادشاه ، در حال مبارزه با افزایش موج موجودات خدای قدیمی است. او می داند که ارتشش نمی تواند آنها را به تنهایی شکست دهد ، حتی با آهن های سرد که می تواند آنها را در خود داشته باشد و انسانهای برده آزاد. اما وقتی شهرها می سوزند و مزارع از بین می روند ، دهقانان به راحتی به خدایان قدیمی روی می آورند. حاکم جوان ضعیف در یک کشور همسایه ، قربانی موسسه ای که به او نوید جهانی را می دهد ، فعالیت خود را برای تحقق این وعده آغاز می کند و به خطرات منجر به اندلس می افزاید. بهترین امید Reginald این است که ایزابلا ، ملکه جادوگر او و پرنسس سیلوردیل ، خواهر با استعداد او ، بتوانند به اندازه کافی در مورد موجودیت ها و رابطه آنها با قلمرو انسان یاد بگیرند تا راهی جادویی برای شکست آنها پیدا کنند. اما ، با گذشت زمان ، اخبار شهر طلایی همچنان در حال پخش شدن است …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Truthful Lie: The Unwritten Words III