دانلود پی دی اف کتاب The Truth About Collaborating : Why People Fail and How to Succeed

[ad_1]

این کتاب با ارائه بینش منحصر به فرد ، مثالها ، ابزارها ، تکنیک ها ، چک لیست ها و الگوهایی برای همکاری موفق ، رویکردی تازه کننده را ارائه می دهد. اکنون ، بیش از هر زمان دیگر ، سازمان ها همکاری شخصی و از راه دور را برای افزایش بهره وری و تقویت نوآوری تشویق می کنند. و به بهترین نتیجه برسید. با این حال ، رهبران و تیم ها اغلب دانش ، ابزار و تکنیک های لازم برای جلوگیری از شکست و دستیابی به نتایج مطلوب را ندارند. این کتاب یک رویکرد تازه کننده را ارائه می دهد که بینش ، مثال ها ، ابزارها ، تکنیک ها ، چک لیست ها و الگوهای منحصر به فرد را برای همکاری موفق فراهم می کند. با بررسی سقوط همکاری توانایی ها – خودآزمایی برای آشکار کردن نقاط قوت ، شکاف ها و پیشنهادات عملی برای اجرا ، شروع می شود. سپس ، ذهنیت همکاری توضیح داده شده و رهنمودهای مبتنی بر مدل COIN نحوه استفاده از این ذهنیت انتقادی را توضیح می دهند. متعاقباً ، توصیه های عملی برای تشویق و مدیریت بحث و اختلاف در هر چهار مرحله از روند همکاری ارائه می شود. مشاهده تمرکز واضح برای موضوع همکاری به عنوان یک مشکل یا فرصت ، با جزئیات در مورد نحوه تصمیم گیری بررسی می شود. و در مورد آن بسیار کارآمد بحث کنید. رهنمودهایی برای مدیریت تعارض و برخورد با افراد چالش بر اساس استراتژی برای هر یک از چهار مرحله درگیری ارائه شده است. علاوه بر این ، تکنیک های کل مغز برای کمک به تیم های همکاری در اختراع منحصر به فردترین گزینه ها و راه حل ها برای نوآوری و تغییر توضیح داده شده است. این کتاب با استراتژی های اثبات شده برای غلبه بر هشت مانع مشترک همکاری با ایمان به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Truth About Collaborating : Why People Fail and How to Succeed