دانلود پی دی اف کتاب The Troubled Union : Expansionist Imperatives in Post-Reconstruction American Novels

[ad_1]

در اتحادیه مشکل: امپریالیست گسترده در رمان های آمریکایی پس از بازسازی ، جان موران گونزالس تصورات امپریالیستی را در پشت تلاش های ادبی برای اتحاد مجدد ایالات متحده پس از آسیب های جنگ داخلی و بازسازی ترسیم می کند. این مطالعه ابتکاری نشان می دهد که عاشقانه های تاریخی آمریکا با بازسازی سرنوشت آشکار برای آینده امپریالیستی قرن بیستم از طریق خواستگاری و توطئه های عروسی سعی در بازسازی یک هویت ملی داشتند. با این حال در حالی که این عاشقانه های ادبی نوید وعده های ملی گسترده را می داد ، تضادهای نژادی و جنسیتی دموکراسی آمریکا منجر به ایجاد انجمن های دردسرساز در داخل و خارج در انجمن های عشایری شد. نویسندگان مشهوری مانند هنری جیمز ، نویسندگان مشهوری مانند هلن هانت جکسون و نویسندگانی مانند ماریا امپارو روئیز دی برتون روایت های نمایشی مورد بررسی در این کتاب را ارائه می دهند. گونزالس با به کارگیری یک رویکرد نظری ناشی از مطالعات آمریکایی و مطالعات آمریکای لاتین ، اهمیت “داخلی” – چه به عنوان مرزهای داخلی کشور و چه خارج از خانه – از یک سایت مهم در جامعه مدنی را به شکل ایجاد و تجدید ملی امپریالیستی مضامین . این انجمن آشفته تجزیه و تحلیل رسمی ژانر ادبیات و مطالعات فرهنگی میان رشته ای را برای تعمیق تخیل فرهنگی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم ترکیب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Troubled Union : Expansionist Imperatives in Post-Reconstruction American Novels