دانلود پی دی اف کتاب The Trouble with Snack Time : Children’s Food and the Politics of Parenting

[ad_1]

Ccupcake ابعاد کلاس و نژاد جنگ را نشان می دهد. در پی بحث بر سر اصلاح ناهار مدرسه ، نگرانی در مورد جنگ کیک و چاقی کودکان در کلاس ، رژیم غذایی کودکان آمریکایی به یک “بحران” تبدیل شده و باعث نگرانی والدین شده است. بسیاری از والدین آگاه به غذا ، تحصیل کرده ، مترقی و سفیدپوست هستند و گرچه ممکن است به وضوح از نژاد و تنوع طبقاتی بها دهند ، اما تحصیلات کمتری دارند یا حداقل نگران والدینی هستند که غذای ناسالم به فرزندان خود می رسانند. جنیفر پتیکو خود را در جامعه مدارس منشور شهری آتلانتا یافت و وقت خود را در مراسم مدرسه ، جلسات مدرسه ، ناهار مدرسه و خانه های شخصی می گذراند. وی با استفاده از مصاحبه ها و مشاهدات مردم نگاری ، معضلی را برای والدین گرفتار شده بین تعهد به ورود به جامعه و تمایل به کنترل غذا خوردن فرزندانشان بیان می کند. سرانجام ، Potico استدلال می کند که نگرش والدین طبقه متوسط ​​نسبت به غذا نشان دهنده یک اصول اخلاقی سرمایه داری نئولیبرالی است ، که مستلزم مصرف غذای مناسب برای فرزندان آنها است ، که در واقع امتیاز طبقاتی را تقویت می کند و می تواند برای رسیدن به برتری کار کند. اضطراب از غذا ، مشکل در میان وعده ها تأثیرات ناخواسته را بررسی می کند و توضیح می دهد که چگونه می توان غذای کودکان را به اهداف مختلف منتقل کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Trouble with Snack Time : Children’s Food and the Politics of Parenting