دانلود پی دی اف کتاب The Trouble With Paradise

[ad_1]

دو مورد قتل سانتا باربارا پی را به اسرار تاریکی سوق می دهد که در این هیجان رمز و راز نویسنده کتاب دختر (دام) در کمین سعادت خانگی نهفته اند. مادلین داوکینز ، محقق خصوصی ، تنها دو مورد را یافته است که هر یک از آنها یک بیوه غمگین است. یکی اصرار دارد که او شوهر بزرگترش را نکشته است. دیگری اصرار داشت که مرگ شوهرش خودکشی نبوده است. در همین حال ، مادلین در شرف از سرگیری تاریخ ازدواج خود با یک ازدواج پریشان است – اکنون که شوهر سابق او استیو مجاز به آزادی مشروط شده است. مدلین و شریک زندگی او ، مایک دلانی ، با کشف رازهای کثیفی که هر شخصی را به مزار خود می کشاند ، به زندگی روزی زیبا و زیبا دو شوهر متوفی پی می برند. همانطور که بیشتر در داستانهای شیطنت آمیز حرص و آز و خیانت فرو می روند ، روابط پریشان شروع می شود. و مادلین متوجه شد که ممکن است یک قاتل هنوز آزاد باشد و آماده تبدیل همسر دیگر به بیوه باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Trouble With Paradise