دانلود پی دی اف کتاب The Trajectory of Global Education Policy : Community-Based Management in El Salvador and the Global Reform Agenda

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد سیاست های آموزش جهانی و رویدادهای انتقال سیاست بین المللی ارائه می دهد. اگرچه هر دو این موضوعات در زمینه آموزش بین المللی و مقایسه ای محبوبیت یافته اند ، اما موارد بسیاری وجود دارد که ما نمی دانیم. به ویژه ، در حالی که مطالعات زیادی تولید شده است که بررسی می کند سیاست های جهانی آموزش چگونه است؟ و توسعه چنین سیاست هایی. این کتاب با بررسی چندین جنبه از خط مشی خاصی که از اوایل دهه 1990 در السالوادور و بعداً در سطح جهان از السالوادور منشا گرفته است ، به این خلا مهم در دانش ما می پردازد. ادواردز به صراحت مسیر سیاست آموزش جهانی را در متن نقش سازمان های بین المللی و در درون پویایی های سیاسی و اقتصادی بزرگتر بین المللی که بر زمینه کشور کل السالوادور تأثیر گذاشته است ، تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Trajectory of Global Education Policy : Community-Based Management in El Salvador and the Global Reform Agenda