دانلود پی دی اف کتاب The Toarcian Oceanic Anoxic Event in the South Iberian Palaeomargin :

[ad_1]

این کتاب اولین مروری بر رویداد غیر اکسایی اقیانوس تارسیان در پالئومارژین جنوبی ایبری در تتیس غربی را ارائه می دهد. مطالعه وقایع فاجعه بار تأثیرگذار بر اکوسیستم ها در گذشته بسیار مورد توجه است ، زیرا امکان ایجاد مدل هایی را دارد که می توانند برای تغییرات زیست محیطی فعلی و آینده اعمال شوند. این کتاب اطلاعات جامعی را در مورد تغییرات اکوسیستم های دریایی با انقراض جمعی جهانی ، اوایل تارسیان و پوسته های سیاه ، گرم شدن کره زمین و از هم پاشیدگی چرخه کربن ارائه می دهد. علاوه بر این ، این کتاب حادثه در این قسمت از تتیس را توصیف می کند ، که نزدیک به یک اتصال با راهرو پروتئولتیک ، اسپانیایی است. توجه ویژه ای به جنبه های رسوبی و ichnology ، مواد فسیلی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی) و ژئوشیمی می شود. همچنین تغییرات مربوط به تکه تکه شدن قفسه و ایجاد ترول های همیپلاژیک و التهاب در این پالئومارژین را ارائه می دهد. سرانجام ، مشخصه این رویداد ضد اکسیژن در جریان تحقیق کمتر از جنوب اسپانیا است و یافته ها را با بخش های شناخته شده شمال و مرکز اروپا مقایسه می کند. این کتاب یک منبع منحصر به فرد برای همه محققان علاقه مند به حوادث غیرضروری اقیانوس تارسیان ، بلکه همچنین در حوادث غیر اکسیژن اقیانوس که به طور کلی در طول مزوزوئیک رخ داده است ، به دلیل شباهت آنها به تغییرات اخیر آب و هوایی ، فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Toarcian Oceanic Anoxic Event in the South Iberian Palaeomargin :