دانلود پی دی اف کتاب The Stranger

[ad_1]

آلبر کامو ، نویسنده فرانسوی ، رمانی غریبه در سال 1942 دارد. داستان به ترتیب به دو قسمت تقسیم می شود و به ترتیب روایت اول شخص از Meursault را قبل و بعد از قتل ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Stranger