دانلود پی دی اف کتاب The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde

[ad_1]

دکتر. ژکل ، که بسیار تحصیل کرده و مهربان است ، با این ایده که می تواند دوگانگی متضاد خیر و شر بالقوه توسط انسان را جدا کند ، مواد مخدر ایجاد و مصرف کرد. و به آرامی ، شر بر خوبی غلبه می کند ، و حتی اگر او دارو را مصرف نکند ، به آب تبدیل می شود ، و آن دکتر نمی توان به جکیل بازگشت. سرانجام ، هاید قتلی مرتکب می شود و توسط پلیس تعقیب می شود. او زمانی که قصد دستگیری دارد خودکشی می کند و با اراده به همه چیز اعتراف می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde