دانلود پی دی اف کتاب The Story of Indian Manufacturing : Encounters with the Mughal and British Empires (1498 -1947)

[ad_1]

این کتاب در مورد وقایع تاریخی تعیین شده در تعیین الگوی توسعه تولید هند بحث می کند. دو واقعه مهم تاریخی از قرن پانزدهم میلادی ، روند تولید هند را بسیار تحت تأثیر قرار داد. اولین بار ورود بازرگانان اروپایی از طریق مسیر دریایی بود که توسط واسکو دی گاما در سال 1498 آغاز شد و بار دیگر در سال 1526 طلوع امپراتوری مغول بود. این کتاب توصیف می کند که چگونه این دو تحریک محرک مناسبی برای ظهور تولید انعطاف پذیری سنتی در هند بوده و آنها نقش مهمی در الگوی توسعه تولید هند داشتند: امپراتوری مغول یک اقتصاد واحد از قاره را ایجاد کرد ، در حالی که تجارت اروپا شرکت ها ارتباط تجاری اقتصاد هند و آسیای جنوب شرقی را گسترش دادند. این مقاله همچنین بررسی می کند که چگونه دولت های استعماری ، موقوفات علی ، و شرایط بازار اشکال پیچیده ای از بنگاه های تولیدی را که هند در زمان استقلال به ارث برده بود ، ایجاد کرده اند. این منبع ارزشمندی برای دانشجویان تاریخ ، تاریخ اقتصادی ، تاریخ تجارت و تاریخ فناوری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Story of Indian Manufacturing : Encounters with the Mughal and British Empires (1498 -1947)