دانلود پی دی اف کتاب The Steuben Village and Mounds : A Multicomponent Late Hopewell Site in Illinois

[ad_1]

دهکده استوبن در حاشیه رودخانه ایلینوی در شهرستان مارشال ، ایلینوی واقع شده است. در این نزدیکی نه تپه دفن وجود دارد. در سال 1955 و 1956 ، محققان پنج گودال آزمایشی در روستا حفر کردند و چندین تپه حفاری کردند. علاوه بر دفن ، خدمه هزاران مصنوعات از جمله سفال ، ابزار چسب و سنگ و وسایل ساخته شده از مس ، استخوان و پوسته پیدا کردند. مصنوعات و تاریخ های رادیوکربن نشانگر دو شغل هاپول است که قدمت آنها به حدود 2000 سال قبل برمی گردد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Steuben Village and Mounds : A Multicomponent Late Hopewell Site in Illinois