دانلود پی دی اف کتاب The State of Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children and Youth in the United States : Proceedings of a Workshop

[ad_1]

در طول دهه گذشته ، ارائه دهندگان ، سیاست گذاران و ذینفعان در چندین رشته روش های مختلفی را برای رفع مشکلات روانی ، عاطفی و رفتاری (MEB) در کودکان و بزرگسالان اتخاذ کرده اند. با توجه به بحران اخیر مواد افیونی ، جوانان و خانواده ها را از نظر نژادی ، قومی و اقتصادی-اجتماعی تحت تأثیر قرار داده و از این طریق به نگرانی های ملی پرداخته اند ، تلاش ها و مداخلات جدیدی پدید آمده است. با این حال ، یک سیستم همپوشانی برای جمع آوری داده ها در مورد این تلاش ها و کارآیی آنها وجود ندارد. یک سیستم قوی برای ارزیابی برنامه ها و تحویل اطلاعات می تواند فرصت های بیشتری برای بهبود تلاش ها و کاهش ناکارآمدی در برنامه ها ایجاد کند. علاوه بر این ، از طریق مجموعه ای از ذینفعان از تمام بخش های مربوط به جوانان و خانواده ها ، می توان ظرفیت بیشتری برای راه حل ها به دست آورد. آکادمی ملی علوم ، مهندسی و پزشکی برای آوردن برخی از این ذینفعان مرتبط و برجسته کردن برخی از این راه حل های ممکن ، کارگاهی را در اکتبر 2019 تشکیل داد. این نشریه خلاصه سخنرانی ها و بحث ها را از کارگاه ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The State of Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children and Youth in the United States : Proceedings of a Workshop