دانلود پی دی اف کتاب The State of Education Policy Research

[ad_1]

تحقیقات سیاست آموزش ارزیابی جامع و عملی از نقاط قوت و ضعف تحقیقات سیاست آموزش در ایالات متحده امروز است. ویراستاران سوزان فرهمن ، دیوید کوهن و فریتز موشر سیاست گذاران و محققان را در مورد موضوعات اصلی از جمله نژاد ، برابری آموزش ، کیفیت معلمان ، آموزش زودهنگام ، خصوصی سازی و سیاست سیاست آموزش مورد بررسی قرار دادند. در مجموع ، این فصل ها موزاییکی پیچیده از تحقیقات سیاست آموزش را ارائه می دهند که دیدگاه های کارشناسان سیاست از آموزش ، اقتصاد و رشته های مرتبط را تلفیق می کند. موضوعات مهم مورد بحث در این متن تأثیرگذار جدید عبارتند از: سیاست آموزش – شامل تحقیق در مورد گروه های سیاسی عمده از جمله معلمان ، سن شغلی ، والدین و / یا طرفداران مذهبی و همچنین حقوقدانان ایالتی و فدرال هستند. نژاد- از نژاد به عنوان یک موضوع و همچنین یک موضوع غیرمشخص بحث می کند و شامل بحث در مورد فواصل آزمون است. سیاست های ایالتی – مروری بر سیاست های ایالتی را که به منظور بهبود کیفیت معلمان است ارائه می دهد و واقعیت کمبود معلم را مورد بحث قرار می دهد. روندهای ملی – روندهای فعلی به سمت تمرکز و استاندارد سازی و تأثیر فزاینده اختیارات فدرال و ایالت را تجزیه و تحلیل می کند. این کتاب برای دوره های پیشرفته مدیریت آموزش ، سیاست و سیاست مناسب است. این مقاله همچنین به پژوهشگران سیاست در سطح فدرال ، ایالت و محلی ، پژوهشگران سیاست در آموزش ، اقتصاد و علوم سیاسی و کتابخانه های دانشگاهی که به آنها خدمت می کنند ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The State of Education Policy Research