دانلود پی دی اف کتاب The Stages of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto

[ad_1]

این کتاب یک تعمیم از کل دوره تاریخ مدرن است. این یک گزارش از توسعه اقتصادی ، مبتنی بر یک نظریه پویا تولید و تفسیر در زمینه جوامع واقعی است. این روش به توضیح تغییرات تاریخی و پیش بینی روندهای عمده سیاسی و اقتصادی کمک می کند: و ارتباطات مهمی را بین رفتار اقتصادی و غیر اقتصادی فراهم می کند که کارل مارکس از درک آن عاجز بود. پروفسور روستو پنج مرحله اساسی توسعه اقتصادی را از هم متمایز می کند. او هر مرحله را با جزئیات توضیح می دهد ، و مثال می زند. به ویژه ، او دو اقتصاد سطحی کاملاً متفاوت از ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به دست می گیرد و پنج مرحله از پیشرفت را در تاریخ خود به نمایش می گذارد. علاوه بر این ، او رابطه بین تهاجم نظامی و توسعه اقتصادی را نشان می دهد. او که به مشکلات فعلی می پردازد ، در نظر می گیرد که چگونه مفهوم مراحل توسعه می تواند به ما کمک کند تا با مسابقه تسلیحات هسته ای روبرو شویم و مشکلات سازماندهی جهانی را که به زودی بسیاری از کشورهای جدید اقتصادی بالغ خواهد بود ، پیدا می کنیم. دیدگاههای مارکسیستی که تاریخ را منحصر به فرد قدرتها و اهداف اقتصادی تعیین می کنند ، در عوض او جایگزینی گسترده ، واقع بینانه و مبتنی بر صدا برای نظریه مارکس در مورد چگونگی توسعه جوامع ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Stages of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto