دانلود پی دی اف کتاب The Southern Energy Corridor: Turkey's Role in European Energy Security :

[ad_1]

این کتاب اهمیت ترکیه در تنوع بخشیدن به تامین انرژی آینده اروپا را تأکید می کند ، به ویژه بر راهرو انرژی جنوب که به سرعت در حال ظهور است. ترکیه از موقعیت خود نقش مهمی در این کریدور تأمین شده از منابع هیدروکربنی از منابع روسی ، خزری ، مدیترانه شرقی و عربی دارد. این کتاب نقش ترکیه را به عنوان یک کشور ترانزیتی (علاوه بر رشد بازار داخلی انرژی داخلی) بررسی می کند و از آخرین شواهد در مورد ژئوپلیتیک خطوط لوله مختلف بر روی ترکیه استفاده می کند. این شواهد ، از جمله نقشه ها ، به شدت از ترکیه به عنوان یک قطب انرژی در یک مدل انرژی منطقه ای که توسط رفتار منطقی و نیروهای بازار هدایت می شود ، پشتیبانی می کند. این کتاب توصیه می کند همکاری های استراتژیک انرژی بین اتحادیه اروپا و ترکیه را برای به حداکثر رساندن علاقه متقابل افزایش دهید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Southern Energy Corridor: Turkey's Role in European Energy Security :